ZNÁTE FIRMU

• Ve které vedení zjišťuje informace o stavu
    zakázek osobně přímo ve výrobě?
• Kde se zakázky dokončují v neustálém
    stresu?
• Ve které organizace práce ve výrobě
   připomíná řízený chaos?
• Kdy přehled o zajištěnosti materiálu pro
    výrobu drží v hlavě jeden člověk a často 
    se rychle shání to, na co se zapomnělo? 
• Příprava podkladů pro mzdy trvá několik
    dní?
• Ve které pracovníci ve výrobě vykazují
    hodiny na zakázkách, jak je napadne?

ProČ MY

Specialisté společnosti Agerit s.r.o. mají více jak 25 let zkušeností se zaváděním informačních technologii do firem a digitalizací výroby. Podíleli se u více než 2000 firem na zefektivnění firemních procesů a poradenství s výběrem IS nebo nastavením zpracování dokumentů a vyhodnocení.   

Zvýšení produktivity

Rozhodli jsme se podělit se svými zkušenostmi, kde budeme společně diskutovat o problematice, která trápí většinu výrobních firem. Ať už se jedná o zakázky, výrobní pracovníky nebo materiál. Seznámíme Vás s našimi zkušenostmi a jednoduchými nástroji a postupy, které vám mohou výrazně zvýšit efektivitu výroby.